Започна активно почистване на Гюргево преди празниците на града

ОП „Паркстрой – Русе“ ще получи още 12 хил. лева за горива

Постъпил е доклад от директора на ОП „Паркстрой – Русе“ за осигуряване на 12 000 лв. за горива на техниката в дейност 623 „Чистота“. Горивото е необходимо за почистване на замърсени с отпадъци терени общинска собственост. Почистването се извършва в голяма степен механизирано, чрез събиране и товарене с колесен багер, а извозването с автомобили до сметището. Средствата се осигуряват от бюджета на Община Русе, дейност 998 „Резерв“, §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“.

Сподели: