ОП – Русе: През 2018 година приключи разследването по най-старите дела, които бяха на производство в съдебния окръг

Време за прочитане: < 1 мин.

През 2018 година приключи разследването по най-старите дела,
които бяха на производство в съдебния окръг. Като изключим тези, по които досъдебното производство се възобновява инцидентно, в момента най-старите дела на производство са образувани най-вече през 2011 година. Установени са основните причини за продължителното разследване и това са:

Необходимост от изготвяне на експертизи в НИК – София – на
наркотични вещества, ДНК-експертизи и технически експертизи на
телефони, СИМ-карти, таблети и др. комуникационни устройства;
Изпълнение на молби за международна правна помощ по дела за данъчни престъпления и изпиране на пари;

Необходимост от изготвяне на допълнителни и повторни експертизи по дела за данъчни престъпления, изпиране на пари и причиняване на смърт при осъществяване на медицинска дейност;

Забавено произнасяне по молби за трансфер на наказателното производство в чужбина.

За отстраняването на тези пречки за своевременно приключване на работата Окръжна прокуратура – Русе предприе следните действия:

Постоянен контакт с разследващите органи и изготвяне на напомнителни писма за ускоряване на работата по експертните заключения;

Даване на възможност на наблюдаващите прокурори за приоритетна работа по тези дела, чрез изключване от разпределение на нови преписки, намаляване на участието в съдебни заседания и дежурства.

Подпомагане в работата чрез създаване на екипи за разследване и материално обезпечаване – командировки за извършване на
следствени действия на място, изготвяне на копия на всички материали по делата, индивидуално транспортиране от разследващите органи до прокурора, приоритетно разпределение и докладване и т. н. Решение на проблемите с трансфера на наказателните производства бе потърсено със съдействието на Националното бюро на България в Евроджъст, което бе информирано за случаите, в които липсва информация за евентуалното приемане на делото от компетентните правосъдни органи на държавата, на
която е изпратено. По отношение на експертизите беше оказано
съдействие и през отчетната година започнаха работа трима нови експерти в съдебния окръг, които ще изготвят медицински, авто-транспортни и технически експертизи.

Сподели:

Още новини от деня