Организаторите на националния младежки форум "Арнаудови срещи. Пътят към познанието" канят всички желаещи да се включат с разработки във форума да се запишат в практически семинар

Организаторите на националния младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ канят всички желаещи да се включат с разработки във форума да се запишат в практически семинар

Организаторите на националния младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ канят всички желаещи да се включат с разработки във форума да се запишат в практически семинар, който ще се проведе на 3 април (сряда) от 13:00 до 17:00 ч. в Читалня (синя) І етаж на Регионална библиотека „Любен Каравелов“.

На участниците ще бъдат изнесени лекции и практически занятия, които ще им помогнат да оформят своите доклади и презентации, ще бъдат запознати с изискванията за работа с източници и тяхното цитиране, авторските права и публикуване.

Лектори ще бъдат членове на научното жури.

Семинарът е безплатен с предварително записване. 

Желаещите да участват попълват електронна заявка до 30 март.

Заявка

Сподели: