община русе

Организирани са 3 тръжни процедура за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в Русе

Организирани са 3 тръжни процедура за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, както следва:

5 обекта, представляващи обособени части от учебни заведения /бюфет, печатарски услуги и стоматологичен кабинет/;

20 терена за разполагане на рекламно-информационни елементи с изобразителна площ над 3 кв. м;

6 обекта – общинска собственост /складове, лекарски и стоматологични кабинети и др./;

Тече подготовката на договорите за наем от проведени тръжни процедури през март, като предстои сключването на над 40 нови договора за наем.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и неговия екип по отношение работата в ресор „Международни програми и проекти, инвестиции и собственост“ през отминаващата седмица.

Сподели: