център-динамика-лого

Осигурени са хранителни продукти за потребителите на Кризисния център за пълнолетни лица, управляван от Сдружение „Център Динамика“ по целева програма

В периода 01 – 03.04.2024 г. бяха осигурени хранителни продукти за потребителите на Кризисния център за пълнолетни лица, управляван от Сдружение „Център Динамика“ по целева програма „Закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуги 2023-2024 г.“ на Фонд „Социална закрила“. Чрез реализиране на проектните дейности беше осигурена подкрепа и закупуване на хранителни продукти за изхранване на лица и техните деца в социална услуга Кризисен център.

В хода на индивидуални сесии и/или групова работа бяха използвани подходи, съобразно специфичните потребности на потребителите, при спазване на принципите на етичност, конфиденциалност на информацията, недискриминация и търсене на най-добрия им интерес. Реализираните дейности бяха насочени към развиване на комплекс от основни умения –социални, личностни, а също така трудови умения като организиране на работното пространство, съвместна работа, справяне със сръчности и дейности в домашни условия. Потребителите усвоиха знания и надградиха навици за здравословно хранене, предназначения и безопасна работа с различни електроуреди. Със закупените хранителни продукти в Ателие „Готварство” бяха приготвяни ястия по достъпни рецепти от топла и студена кухня, напитки и десерти по изготвено седмично меню, съобразено с нуждите и желанията на целевите групи. Организирани и проведени бяха чествания на лични и официални празници, ястията за които бяха приготвени лично от тях.

Реализирането на проекта допринесе за очаквания краен резултат – осигурена подкрепа в защитена среда за пълноценен живот и социална интеграция на рисковите групи.

Сподели: