Осигурени са 7 млн. лв. за строителство на нова детска градина и учебен корпус в Русе

Осигурени са 7 млн. лв. за строителство на нова детска градина и учебен корпус в Русе

Община Русе осигури 7 млн. лева за изграждането на нова детска градина и учебен корпус в града. Това става възможно, след като Министерството на образованието и науката одобри два от общо четири проекта, по които общината кандидатства.

По Модул 1 – „Детски ясли и детски градини – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“, е одобрено Проектно предложение „Изграждане на нова детска градина в кв.103, Централна градска част“ с административен адрес: гр. Русе ул. „Дондуков Корсаков“ №3“ към ДГ „Радост“  с БФП в размер на 2 999 900 лв.

По проекта се предвижда изграждането на нова двуетажна сграда със сутерен на мястото на съществуваща стара сграда със следните помещения: занимални за пет групи, физкултурен и музикален салони, лекарски кабинет, басейн и административни помещения.

На двора се разполагат 5 детски площадки – за всяка група по една, и едно спортно игрище, богато озеленен двор и трайни настилки, подходящи за ползване от деца – тип гумирани. Предвидено е изграждането на соларни панели и газова инсталация. Период на изпълнение – до края на 2023 г.

         По Модул 2 – „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради за училища, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“, е одобрено проектно предложение „СУ „Васил Левски“ – изграждане на нов учебен корпус“ с БФП в размер на 4 000 000 лв.

         По проекта се предвижда изграждането на нов учебен корпус, ситуиран до съществуващия физкултурен салон, на 4 етажа и сутерен с два самостоятелни входа откъм двора на училището и нова топла връзка, преминаваща над физкултурния салон, която ще осигури достъп към съществуващия блок „В“ на училището на ниво 3-ти етаж.

По етажите ще се разположат, както следва:

–       Сутерен – игротеки, учителски кабинети, тоалетни, складове, хранилища и инсталационни помещения;

–       Първи етаж – 4 класни стаи, 2 учителски кабинета, тоалетни и хранилище;

–       Етажи 2, 3 и 4 – 8 класни стаи, 2 учителски кабинета, тоалетни и хранилище.

–       В сградата ще има две стълбищни клетки, разположени в двата края, и пътнически асансьор.

До корпусa ще има обособена зона за отдих и спортни площадки за учениците от начален етап на обучение I – IV клас.

Сподели: