монтюпе русе предприятия завод 1

Осигурен е обществен достъп до заявлението за ново Комплексно разрешително на „Монтюпе“ ЕООД

На основание чл.122 а), ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на „Монтюпе“ ЕООД, гр. Русе за експлоатация на „Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий“.

Инсталацията попада в в обхвата на Приложение №4, т. 2.5 б) на ЗООС – Инсталации за претопяване, включително сплавяване на метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3, и 2.4 и експлоатация на леярни с топилен капацитет над 4 тона на денонощие за олово и за кадмий и 20 тона за денонощие за всички останали метали.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден, в периода от 08.10.2018 г. до 08.11.2018 г. в сградата на община Русе, ул. „Олимпи Панов“, № 6, етаж 2, стая № 13 от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч.

Забележки, разяснения и възражения могат да бъдат отправени към отдел „Екология“ в община Русе, на тел. 082/ 506 793.

Сподели:

Още новини от деня