Бъдещи футболни надежди играха и се забавляваха на стадион Дунав в днешния празничен ден на град Русе

Осигуряват се безплатни прегледи за всички активно спортуващи деца и ученици до 18 г. в Община Русе

Осигуряват се безплатни прегледи за всички активно спортуващи деца и ученици до 18 г. в Община Русе, както и медицински грижи в разкритите здравни кабинети в спортните комплекси „Локомотив“, „Ялта“ и „Дунав“. За отчетния период средствата, определени за финансиране на дейностите по провеждане на профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици са в размер на 60 997,40 лева. Към 30 август 2021 г. са проведени 1854 броя периодични медицински прегледи и 1434 броя предсъстезателни медицински прегледи. Изразходените средства към 30.07.2021 г. са в размер на 24 190 лева.

Сподели: