Основен дял в структурата на заболеваемостта от вирусните хепатити в Русенска област през 2013 г. има тип В

През деветмесечието на 2013 г. са регистрирани общо 11 случая на вирусни хепатити (4,75‰оо) при същия брой случаи (4,71‰оо) за деветте месеца на 2012 г. Нивото на заболяемостта се запазва. През последните години се наблюдава сравнително ниско ниво на заболяемостта от вирусни хепатити като цяло. Прави впечатление, че основен дял в структурата на вирусните хепатити през 2013 г. има тип В – 4 заболели (36,36%), следват: тип А и тип С – по 3 заболели (27,27%) и тип Е &ndash…

Код на новината : *119803.html

    

Сподели: