Основите на ж. п. войските са поставени в Русе

Основите на ж. п. войските са поставени в Русе

На 14 януари 1888 г., с Указ № 4 на княз Фердинанд е формирана Железопътна рота към пионерния полк в Русе – първото военизирано железопътно подразделение в Българската армия. През 1889 г. са приети два закона за развитието и организацията на българските държавни железници. Едновременно с подготовката на строителните работи започва и организирането на обучение на бъдещи специалисти за нуждите на железопътния транспорт. Със заповед по Военното ведомство е утвърдена програма за обучение на телеграфисти, машинисти, механици и др.

Основното предназначение на Железопътните войски е заедно с всички останали части и съединения от българската армия да допринесат за осигуряване на държавния суверенитет и териториалната цялост на страната. Специфичните им функции са подготовка на висококвалифицирани кадри за мирновременните и военновременни нужди на железопътния транспорт, свързани главно със строителство, възстановяване и експлоатация на железопътните линии на територията на страната и в театъра на военните действия.

След края на Втората световна война /1939-1945 г./ Железопътни войски преминават към мирновременния си състав.

От 25 април 1949 г. железопътният полк преминава в подчинение на началника на тила на войската чрез началника на превозното отделение.

През август 1965 г. към Министерство на транспорта и съобщенията е създадена Бригада за железопътно и свързочно строителство – приемник на железопътните поделения, създадени след 1878 г. Бригадата се попълва от набора, подлежащ на редовна военна служба.

С указ № 147 от 1974 г. и ПМС № 3 от януари 1975 г. са създадени Транспортни войски. В Постановлението на Министерския съвет е записано:

„Железопътни войски се реорганизират във Войски на Министерството на транспорта с основни задачи: строитерство на железни пътища и автомагистрали, подготовка на необходимите кадри и развръщане на военновременни формирования на Министерството на народната отбрана и Министерството на транспорта …”

Полувисшият железопътен институт „Тодор Каблешков” обучава кадри за нуждите на войските.

За официален празник на войските на Министерството на транспорта е обявен 14 януари.

На 31 декември 2001 г. Транспортни войски са закрити със Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия. Наследник на войските е Държавното предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“.

Наследници на славни бойни, революционни и трудови традиции, през 134- годишната си история, „железопътните воини” имат огромен принос за повишаване на икономическата и отбранителна мощ на нашата родина.

Честит празник!

Сподели: