Остатъци от нефтопродукти са изнесени от площадка на петролна база „Тегра“ в края на миналата седмица

Остатъци от нефтопродукти са изнесени от площадка на петролна база „Тегра“ в края на миналата седмица

23 контейнера с остатъци от нефтопродукти са изнесени от площадката на „Полисан“ АД (в несъстоятелност) в края на миналата седмица. Дейността е извършена по предписание на РИОСВ-Русе, като отпадъците са предадени на лице, притежаващо необходимите документи съгласно Закона за управление на отпадъците. 

При извършена проверка в началото на годината с участието на представители от ТД-Митница Русе (АМ), постоянният синдик на „Полисан“ АД и пълномощника на „Ел Ен Джи Системи“ ЕООД на територията на петролна база „Тегра“,  е  установено, че на площадката  са налични над 200  бр. пластмасови еднокубикови контейнери. Голяма част от тях са с пломби на АМ, за които преди извеждането от площадка, се дължи акциз. Други от съдовете са с нарушена цялост и изтичане на съдържащата се в тях фракция, представляваща  черна, мазна течност с мирис на нефтопродукт и наличие на механични примеси-отпадъци.      

На синдика и управителя на „Ел Ен Джи Системи“ ЕООД е дадено предписание за предприемане на мерки по предаване на наличните контейнери за последващо третиране, като е представен времеви график за извеждането им. Същият не е приет от РИОСВ-Русе и е върнат за доработване. Тече процедура по обжалване пред Административен съд –Русе.

Към момента се установява общото количество на непломбираните съдове. Работата по случая продължава.

Сподели: