съдебна палата русе

Осъдена е собственичка на 51 кг. тютюн без бандерол в Глоджево

Наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 11 месеца, чието изпълнение е отложено за изпитателен срок от 3 години, както и 5046.65 лева глоба получи от Районния съд в Русе Ш. Н. Ш.

На 18.04.2018 г. в Глоджево тя държала акцизни стоки по смисъла на чл. 2 т. 2 от Закон за акцизите и данъчните складове: „На облагане с акциз подлежат: т. 2- тютюневите изделия”- 51,235 кг суха растителна маса, представляваща съгласно чл. 12 ал.1 т.1 от ЗАДС „тютюн за пушене“- „тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка“, без акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон – чл. 28 ал. 1 от „Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия“- „Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка“, при условията и по реда на „Закона за акцизите и данъчните складове” – чл. 64 ал. 4 от „Закона за акцизите и данъчните складове“: „Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване» и чл. 99 ал.2 т.2 от ЗАДС- «Забранява се държането, пренасянето, превозването, предлагането и продажбата на тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен, ….“, всичко на обща стойност 10 093.29, като случаят е немаловажен – престъпление по чл. 234 ал. 1 от НК.

Сподели:

Още новини от деня