ВАС

Отбор от Русенския университет ще участва в първо национално студентско състезание по административноправни науки във Върховния административен съд

Върховният административен съд, съвместно с Нов Български университет и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, организира Първо национално състезание по административно правни науки на 13 януари 2024 г. от 10,00 часа в трите зали в сградата на съда. В него са поканени да вземат участие студенти, които изучават специалност „Право“ в юридическите факултети на висшите учебни заведения от цялата страна.

Заявка за участие са подали шест отбора от шест университета. Това са СУ „Св. Климент Охридски“, Нов Български университет, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Русенския университет „Ангел Кънчев“ .

Целта на състезанието е да се даде възможност на бъдещите юристи да покажат и приложат на практика усвоените знания по административно право и процес, да получат по-добра информираност за работата на съдебната система и да се укрепи доверието в българското правосъдие.

В симулативен съдебен процес бъдещите юристи ще трябва да покажат своите знания по административно право. Арбитри на състезанието ще бъдат шестима върховни съдии и трима съдии от Административен съд София – град и Административен съд – София област.

Съгласно Правилника за провеждане на студентското състезание, изготвен от организаторите, всяко висше учебно заведение може да излъчи свой отбор от 5 души. В рамките на една седмица преди обявената дата, заявилите участие отбори ще имат възможност да подготвят своите тези по предварително разработен от Върховния административен съд вариант на казус.

В деня на състезанието, чрез жребий ще бъдат определени позициите, които младите хора ще трябва да защитават в хода на състезанието – на административния орган или на адресата на административния акт. По време на симулативното съдебно заседание трите съдийски състава ще задава въпроси за фактите на казуса, аргументите на страните, за приложението или познаването на определени правни институти. След тайно съвещание съдиите ще оценят отборите и ще определят победител според критериите убедителност на юридическата теза, аргументираност, юридическа култура, ораторски умения и способността на младите хора да работят в екип.

Спечелилите първо място ще получат освен парична награда, също и възможност да проведат стаж във Върховен административен съд. Специална награда ще се връчи за най-добър оратор, най-оригинална теза и такава от Председателя на журито.

Идеята на организаторите е мероприятието да се превърне в ежегодно Национално състезание по административно правни науки.

Сподели: