Продължава преасфалтирането на пътя от Иваново до Две могили

Отворени са офертите за проектиране при ремонта на над 22 км. от пътя Нисово – Кацелово в област Русе

16 са отворените оферти в обществената поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на над 22 км от третокласния път III-202 Нисово – Кацелово. Отсечката е най-кратката пътна връзка между общините Две Могили, Опака и Попово в областите Русе и Търговище.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. След това ще се обявят тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители на необходимите ремонтни дейности.

Отворените оферти за проектиране са на:

 • ВИА-ПЛАН ЕООД;
 • ИЛИЯ БУРДА ЕООД;
 • ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД;
 • ЪРБАН ГРУП ЕООД;
 • ПЪТПРОЕКТ ЕООД;
 • ВЕС-ИНВЕСТ-Н ЕООД;
 • БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД;
 • ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД;
 • Пътно поддържане и строителство – 2009 ЕООД;
 • ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД;
 • ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, в което са: ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД и ДеНиДи ЕООД;
 • ТРАНСКОНСУЛТ-22 ЕООД;
 • ЛОГИСТИКА 21 ЕООД;
 • Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД;
 • ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД;
 • Инфра про консулт ООД.

  Прогнозната стойност на поръчката за изработване на техническия проект е 441 300 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 60 дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

  Третокласният участък е в недобро състояние, с дефекти и пукнатини на пътната настилка и влошено отводняване. По трасето има три големи съоръжения, които ще бъдат основно ремонтирани – мостове над р. Бели Лом, над р. Малки Лом и над р. Черни Лом.

сн. Архив

Сподели: