ДФЗ - РА: Най-много са регистрираните пожари в областите Русе и Благоевград

Отворен е приемът по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2024 година

Отворен е приемът по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2024 година, това стана ясно от проведен разговор между областния управител Данаил Ковачев и директора на Областната дирекция на Държавен фонд земеделие /ДФЗ/ Красимир Георгиев. Приемът ще продължи до 22 февруари, като финансовият ресурс за тази година по интервенциите е в размер на малко над 6 286 000 лева. „Надявам се повече пчелари да успеят да се възползват от възможността за подпомагане на дейността им“, коментира Ковачев и посочи важната роля на осигуреното финансиране за сектора.

На уеб сайта на ДФЗ /в „Схеми и мерки за подпомагане“ в секция „Пчеларство“/ е публикуван и списък с разходите/активите, за които има определени референтни цени за финансовата 2024 година. Към датата на подаване на заявлението за подпомагане за включените в списъка разходи/активи, кандидатът представя една оферта. За всички останали, за които няма определени референтни цени, се представят три съпоставими оферти.

От Фонда напомнят на кандидатите, че с промяната в Закона за подпомагане на земеделските производители, който е в сила от 1 януари миналата година, всички земеделски стопани, които искат да подадат заявления за подпомагане, следва да имат регистрация в Системата за електронни услуги. През нея ще се осъществява и цялата комуникация между администрацията и възползващите се от подпомагането от Държавния фонд.

Кандидатите по интервенциите в сектор „Пчеларство“ подават документи за финансова подкрепа единствено чрез системата – с квалифициран електронен подпис.

За допълнителни въпроси и разяснение при попълване на заявлението, кандидатите могат да се обръщат към експертите от ДФ „Земеделие“ на телефон 02/8187690 от 9:00 ч. до 17:30 ч. в работните дни.

Сподели: