Започна преасфалтирането на улиците в Смирненски

Отделени са средства за ремонт на улиците в малките населени места на Община Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

Кметът на Община Русе предлага на общинските съветници утвърждаване на корекция на бюджета на Община Русе за 2021 година както следва:

Разпределение на средствата за инфраструктура (ремонт на улици) в малките населени места в Община Русе, планирани в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“,  §1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ се насочват в §1030 „Текущ ремонт“, както следва:

Км. Мартен                                      104 000лв.

Км. Николово                                    98 000лв.

Км. Тетово                                         70 000лв.

Км. Червена вода                              56 000лв.

Км. Басарбово                                   56 000лв.

Км. Бъзън                                           46 000лв.

Км. Сандрово                                     46 000лв.

Км. Ново село                                    46 000лв.

Км. Семерджиево                              46 000лв.

Км. Хотанца                                       45 000лв.

Км. Просена                                       40 000лв.

Км. Ястребово                                    27 000лв.

Община Русе                                      20 000лв.   

/за улиците на с. Долно Абланово- чрез ОП „Комунални дейности“/

Община Русе                                  -700 000лв.  /Приложение №1/

Разпределението е на база диапазон „Жители по настоящ и постоянен адрес като е изходено от презумцията най – малката разпределена сума да е 20000лв.

Днес общинските съветници одобриха разпределението.

Има села, които са ощетени от това разпределение, каза кметът. Те са го заявили, но все пак е постигнато решение на работната група. Реално най – ощетен спрямо глава на населението е град Русе, но Пенчо Милков благодари за постигнатия консенсус по решението. Догодина той ще направи всичко възможно да се увеличат парите.

От години не е правен обективен анализ на общинската пътна мрежа в регулация в малките населени места. Във всяко населено място ще се мине по улиците, за да се извърши анализ на състоянието им. Това ще позволи догодина да се говори обективно за състоянието на пътната мрежа във всяко населено място.

Заместник – кметът на Община Русе Магдалина Илиева каза, че всеки кмет сключва договор с инвеститорски контрол и оттам идва контролът за количеството и качеството на вложения асфалт при ремонтите.

Сподели:

Още новини от деня