Историята за един топъл обяд или как Обществената трапезария се оказа имунизирана срещу COVID-19

Отделят се още средства за по – доброто функциониране на обществената трапезария в Русе

С анекс по проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредната ситуация 2020г.“ е увеличен капацитета от 110 бр. на 250 броя лица, получаващи топъл обяд по домовете. Променена е организацията на работа – от 6 часа сутринта, за да се приготви  храната до 10 часа  и да се достави по домовете на хората, но  въпреки това персонала е недостатъчен.

Предвид гореизложеното, кметът на Община Русе Пенчо Милков предложи,а общинските съветници гласуваха днес корекция в бюджета на ОП „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ-ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ, считано от 01.10.2020г.  и корекция в Приложение №17 „Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2020 година“, както следва:

Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“  – ОП СПОТ

                                                                             било:         става:             корекция:

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала

нает по трудови правоотношения“                              110 286лв.  116 618лв.      +6 332лв.

Численост на персонала:                                                   11бр.               14бр.               +3бр.  

Средствата се осигуряват от икономиите в бюджета на ОП СПОТ по §1011 „Храна“ реализирани следствие на осигурено финансиране за храна по проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредната ситуация 2020г.“.

Сподели:

Още новини от деня