детска площадка екопак

Отделят се средства за нова детска площадка до блок 403

Предстои корекция на бюджета на Община Русе за 2020 година през този месец. С цел пълното усвояване на целева субсидия за капиталови разходи, кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага остатъкът от 12лв. от изпълнения ремонт на обект „Основен ремонт на спортни игрища, град Русе – проект + АН и СМР“ 2 бр./било: 60 000лв.; става: 59 988лв./, предлагам да бъде насочен към обект „Обновяване на 20 бр. детски площадки АН и СМР в гр. Русе“ /било: 145 826лв.; става: 145838лв./. При изпълнението на обект „Обновяване на 20 бр. детски площадки АН и СМР в гр. Русе“ една от площадките не е изпълнена, поради нежелание на живущите в района.  Остатъкът е в размер на 26 972лв. Кметът предлага на общинските съветници с тези средства от 26 972 лв. да се създаде обект „Изграждане на детска площадка при бл. 403, жк „Чародейка“.

сн. Архив

Сподели: