община русе

Отдел „Международно сътрудничество и проекти“ на Община Русе се включи в централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2023 г.

Отдел „Международно сътрудничество и проекти“ се включи в централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2023 г. като заяви позиция за студентски стаж на тема: „Управление на проекти“. Всички български студенти, които се обучават в български или в чуждестранни висши училища, както и чуждестранни студенти в българските университети, ще могат да кандидатстват по национална програма от 24 март до 10 май. Цялата процедура като публикуване на обявите, кандидатстване и подбор, класиране, потвърждаване и приемане на студентите е изцяло онлайн, като по този начин се осигурява публичност и прозрачност на всеки етап.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Икономика и международно сътрудничество“ през отминаващата седмица.

Сподели: