Русе-Хали-фердинанд-център

Отдел „Търговия и наемни отношения“ на Община Русе успешно проведе 4 тръжни процедури за отдаване под наем на имоти

Проведено е пето заседание на комисията по общинска собственост, по време на което са разгледани и обсъдени 10 преписки по разпореждане с общинска собственост.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Международни програми и проекти, инвестиции и собственост“ през отминаващата седмица.

Отдел „Търговия и наемни отношения“ успешно проведе 4 тръжни процедури за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, между които лекарски и стоматологични кабинети в малките населени места, терени за рекламно-информационни елементи, обособени части от учебни заведения, терени за поставяне на електро-зарядни станции и други. Общият брой на отдадените обекти е 38.

Сподели: