Отиде си Йорданка Тонева

Отиде си Йорданка Тонева

Отиде си Йорданка Тонева (Дана), организатор на представленията в Кукления театър до 1990 година, а впоследствие и шивач в художественото ателие на театъра. Дана ще остане в сърцата ни завинаги, като част от театралния екип на Държавен куклен театър – Русе. Изказваме нашите искрени съболезнования към близките ѝ. Поклон!

Сподели: