Откриването на изложбата „Цветовете на приятелството“ на румънските художници Ина Ребиган и Мойзе Буланса ще се състои в сряда

Откриването на изложбата „Цветовете на приятелството“ на румънските художници Ина Ребиган и Мойзе Буланса ще се състои в сряда

Откриването на изложбата „Цветовете на приятелството“ на румънските художници Ина Ребиган и Мойзе Буланса ще се състои в сряда, 20 септември, от 18.00 ч. в Екомузей с аквариум.

Сподели: