Откриване на Международно лятно магистърско училище „Иновационни технологии и технически средства в селското стопанство“, Казахстан

Откриване на Международно лятно магистърско училище „Иновационни технологии и технически средства в селското стопанство“, Казахстан

Днес, 26 май (вторник) 2020 г., беше даден официален старт на Международно лятно магистърско училище „Иновационни технологии и технически средства в селското стопанство“. Училището ще бъде проведено онлайн, в периода 26 май – 9 юни и е организирано от Казахски национален аграрен университет, Казахстан. Участие ще вземат представители на научните организации и производството, регионални университети в Казахстан, както и партньорски организации от цял свят, общо над 1500 на брой.

Конференцията беше открита от ректора на Казахския национален аграрен университет академик Тлектес Исабаевич Есполов. Партньорски университети  от Русия, Беларус, Малайзия, САЩ, Италия и много други поздравиха организаторите на събитието.  

Официална покана от академик Есполов за приветствие към гостите беше отправена и към ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев. Той пожела успех на всички участници и припомни:

„Университетите ни си сътрудничат успешно вече повече от 10 години. Имаме над 30 студенти и докторанти, които са преминали различни обменни програми, само моите докторанти в момента са 5. Организираме заедно различи международни форуми и изготвяме съвместни научни публикации.  За мен е голяма чест да бъда Доктор Хонорис Кауза на вашия университет.

Както знаете, предизвикателствата пред световното образование и икономика са много големи. Наш дълг е да намерим правилния начин да продължаваме да даваме знания на нашите студенти, както и да подпомагаме обществото с научните си разработки.

Русенският университет създаде уникална виртуална библиотека по Иновационни образователни технологии (ИОТ), която включва учебни програми и ръководства по ИОТ, презентации и видео-лекции по основните теми на програмата, а също и някои полезни инструкции. Тя е отворена за свободно ползване от всички училища и университети в страната; 73 университета от 34 страни в Европа; 330 университета в Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Пожелавам успех на всички участници в събитието. Считам, че ползотворното ни сътрудничеството ще прераства в много бъдещи съвместни инициативи. Искрено се надявам, в най-скоро време границите на държавите да бъдат отново отворени и да имаме възможността реално да провеждаме нашите срещи. Възползвам се от повода, за да ви поканя на юбилейните чествания, по случай 75-годишнината на Русенския университет, които ще бъдат проведени през месец ноември тази година.“

Заместник-ректорът по развитие, координация и продължаващо обучение проф. Пламен Даскалов също поздрави гостите и участниците.

Сподели:

Още новини от деня