Откриване на Трето „Детско полицейско управление“ се състоя в СУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр. Сливо поле

Откриване на Трето „Детско полицейско управление“ се състоя в СУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр. Сливо поле

Стартът на третото издание от Националната програмата „Детско полицейско управление“ бе даден вчера в СУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр. Сливо поле, където по настоящия проект ще се обучават учениците от 3 а клас.
Партньорски организации по програмата отново са: Районно управление – гр. Сливо поле /при ОДМВР- Русе, СУ „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Сливо поле и Община – Сливо поле.
На церемония в учебното заведение Главен инспектор Калоян Костов, началник РУ-Сливо поле и госпожа Мария Мирева, директор на СУ „Св. П. Хилендарски“ гр. Сливо поле подписаха декларация и споразумение за партньорство за създаване и реализиране на Трето „Детско полицейско управление“. Двете партньорски страни получиха почетни плакети за успешно партньорство и споделяне на добри практики в националната програма „Детско полицейско управление“.
Тазгодишните възпитаници на ДПУ, доброволците – учениците от 3 а клас с кл. ръководител Надя Йорданова, тържествено обещаха спазването на Етичния кодекс и получиха отличителни знаци на „ДПУ“, както и други изненади. В следващия двугодишен период те ще участват в различни занятия и извънкласни форми, свързани с превенция и опазване здравето и живота на децата, справяне с трудни ситуации в дома, на училище и на улицата. Занятията ще се ръководят от класния ръководител и инспектори от Детска педагогическа стая, експерти в различни области в МВР и другите организации, партниращи в програмата. Целта е чрез  теоретични и практически занимания децата да получат знания  и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, за своите права и отговорности, за работа в екип, уважение и толерантност към другите. Проектът запознава учениците с правата и задълженията, които имат като пълноправни членове на обществото.

Националната програмата „Детско полицейско управление“ е инициатива на Министерството на вътрешните работи, а реализирането й е дело на междуведомствена експертна работна група, в която участват представители на МВР, Министерството на образованието и науката, Министерството на правосъдието, Български младежки червен кръст, Българска православна църква, Български туристически съюз. Идеите и темите са дългосрочни и са предназначени за двугодишно извънкласно обучение на деца от началните и прогимназиалните класове. В обучителния процес участват служители от структурите на „Охранителна полиция“, „Криминална полиция“, „Пътна полиция“, психолози от психологическите лаборатории на МВР, експерти от Българския червен кръст, Българския младежки червен кръст, Българския туристически съюз, представители на Българската православна църква и други партньори. Стартът на програмата бе даден през месец май 2016 година.

Сподели: