Открита е бюджетна процедура за съставяне на проекта за бюджет на Община Борово за 2023 г. и бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години

Община Борово уведомява местната общност – гражданите и други физически или юридически лица, че със заповед на Кмета на Община Борово Валентин Панайотов е открита Бюджетна процедура за съставяне на проекта за бюджет на Община Борово за 2023 г. и бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години.

Предложения се приемат в срок до 30.09.2022 г. и могат да се подават в писмен вид на един от следните адреси:

гр. Борово, област Русе, пощ. код 7174,

ул. „ Н. Й. Вапцаров“ № 1а;

ел. поща: borovo@borovo.org;

в Центъра за административно обслужване гр. Борово /в сградата на Община Борово/.

От общинска администрация- гр. Борово

Сподели: