Открита е дарителска сметка за пострадалите животновъди в Червена вода

Жители на Червена вода,

На 03.09.2022г. по време на проливния дъжд от над 100 литра на 1 кв. метър животновъдната ферма на нашият съселянин Роман Рачев бе залята от придошлата от деретата вода и в момента земеделската техника, фуражът, зърното, подготвено за изхранване на над 100 глави едър добитък е унищожено или негодно за използване. Семейството има нужда от помощ! В тази връзка е открита дарителска сметка в помощ на пострадалите животновъди.

Сметката е в лева на името на Димитър Романов Илиев.

Банка ОББ АД

BIC КОД: UBBSBGSF

IBAN BG32UBBS80021035110350

тел. за връзка: 0886 207 446 – Димитър Илиев

Сподели: