Открита е чешма в полза на мюсюлманската общност в Непал в памет на починалия Хасан Кяшиф

Открита е чешма в полза на мюсюлманската общност в Непал в памет на починалия Хасан Кяшиф

Sahabe-i Kiram Peygamberimiz (s.a.v.): “Hangi sadaka daha hayırlı ve değerlidir?” diye sorunca, Rasûlullah (asm): “İnsan ve hayvanların su ihtiyaçlarına cevap vermektir” buyurdu. (bk. Nesai, Vesaya, 9; İbn Mace, Edeb, 8).Rusçuk bölge müftülüğü aracılığıyla Dve Mogiliden Ruveyde Osman ve Can Mehmed, Hasan Kâşif adına Nepalda müslümanların ihtiyacına açtırdıkları su kuyusu faaliyete geçmiştir. Emeği geçenlerden, yaptıranlardan Allah c.c. razı olsun!Biz ümmetiz…

Ние сме уммет (мюсюлманска общност). За пореден пър чрез Районно мюфтийство Русе, г-жа Рувейде Осман и Джан Мехмедов от Две Могили откриха чешма в полза на мюсюлманската общност в Непал в памет на починалия Хасан Кяшиф. Нека Всевишния приеме добрите им дела!

Сподели: