Открит урок за предприемачеството в доброволчеството се състоя в ПГИУ

Открит урок за предприемачеството в доброволчеството се състоя в ПГИУ

На 22.02.2024 год., екип от служители на Български Червен кръст – Русе посети ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе. Младите икономисти имаха възможността да се запознаят със същността на БЧК, пречупена през призмата на икономиката и предприемачеството, както и да разберат кои са иновативните подходи, свързани с мениджмънта на доброволчеството.

След краткото изложение за визията на Българския Червен кръст, представено от Антоанета Ябанозова – Директор на Секретариата на БЧК – Русе, учениците в Икономическата гимназия имаха възможността, на база презентирана тема, да решат казуси, със следната проблематика:

– обявено бедствено положение в малко населено място;

– отслабена финансова стабилност на НПО, предоставяща грижи за деца в риск;

– намелен финансов ресурс на фонд, предоставящ лекарствени продукти на нуждаещи се лица.

Разискването на аргументираните решения бе напътствано както от Директора на БЧК – Русе, така и от А. Нойкова и Т. Мехмедов – щатни служители в Секретариата на ОблС на БЧК – Русе.

Резултатът от проведената среща с единадесетокласниците бяха многобройните изключително предприемчиви и обосновани идеи за справяне в различни ситуации, както и адекватното разпределяне на ресурс към бенефициентите.

Сподели: