На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

Отлага се извършването на строително-монтажни работи по ул. „Кирил Старцев“ в гр. Русе

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради технически причини дейностите по изграждане на главни връзки към новоизграден водопровод по ул. „Кирил Старцев“ в гр. Русе, планирани за 18.08.2022 г., ще се извършат на 19.08.2022 г. в часовия интервал между 9:00 ч. и 17:00 ч. Ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Кирил Старцев“ в отсечката от ул. „Княжеска“ до ул. „Духовно възраждане“, ул. „Царевец“ и по ул. „Княжеска“ в отсечката от ул. „Велико Търново“ до ул. „Кирил Старцев“.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Сподели: