Отлично представяне на СКБ "Лудогорска слава" - Глоджево на народните борби в Пристое

Отлично представяне на СКБ „Лудогорска слава“ – Глоджево на народните борби в Пристое

Онур Данаджиев при децата и Мехмед Гази при мъжете от СКБ „Лудогорска слава“ – Глоджево спечелиха първите места на народните борби, организирани от Ирфан Хамди в село Пристое. С втори места се завръщат Арен Паша, Ефе Мусов, Ефе Юмеров,Бенан Сезджан, Айдоан Касимов, Хюнер Мехмед. На трето място се класираха Хасан Мехмед, Джейкан Шукри, Берк Хаджиюмеров, Гюлен Даудов, Абил Сеферов

Сподели: