Отложиха приемането на Общинския план за развитие на Община Бяла за периода 2014-2020 година

Общински съвет – Бяла отложи приемането на Общинския план за развитие на Община Бяла за периода 2014-2020 година….

Source: *119585.html

    

Сподели: