Отменено е решение на Общински съвет – Ветово за новия жилищен блок в града

Отменено е Решение № 402 по Протокол № 28 от 23.08.2013 година на Общински съвет – Ветово поради нарушаване на административнопроизводствените правила при приемане на административния акт. Несъобразяване със специалните закони, уреждащи общинската собственост, управлението и разпореждането с нея. На 16.10.2013 г. e получено писмо от Районна прокуратура – град Русе с искане: „в най-кратки срокове ни изпратете всички решения на Общински съвет – град Ветово, свързани с &bdqu…

Код на новината : *119841.html

    

Сподели: