блок русия

ДЗЗД „Русия 2019“ ще изготви инвестиционен работен проект по укрепването на блок „Русия“

ДЗЗД „Русия 2019“ /с участници „Гео Чонов“ ООД и „Ривал-инженеринг-Михайлов и сие“ СД/ ще извърши проучване и изготвяне на инвестиционен работен проект за укрепване сградата и земната основа на бл. „Русия“, находящ се на ул. „Шести септември“ № 90, вх. 1. Сумата е 107 880 лева с ДДС.

Община Русе има сключено споразумение №РД02-30-33/02.07.2018 г. с  Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на средства за изпълнение на проучвателни и проектни дейности за сградата.

Сподели:

Още новини от деня