съдебна палата русе

Отпадна санкцията на шофьор за липсващи тафографски листи в Русе

Решението на Районен съд – Русе, с което е отменена наложената на П. Н. глоба в размер на 1500 лв. за липсващи тафографски листи, поради маловажност, бе потвърдено от по-горната инстанция и влезе в законна сила.

На 14.05.2021 г. около 11.30 часа в района на КПП „Приста“ служители на “Автомобилна администрация“ извършили проверка на т.а. „МАН“ с търновска регистрация, с който се извършвало обществен превоз на товар, с водач 58-годишния П. Н. По време на проверката жалбоподателят не представил тахографските листи за периода от 18,40ч. на 22.04.2021г. до 05,55ч. на 29.04.2021г. За посоченото нарушение бил съставен акт, като в законовия 3-дневен срок от връчването му било подадено възражение против него, с което били представени 3 бр. удостоверения за дейности за процесния период /28 дни/ и тахографски лист за периода от 05.30ч. на 27.04.2021г. до 13,35ч. на 27.04.2021г. Въз основа на акта, директорът на “Автомобилна администрация” гр.Русе издал обжалваното наказателното постановление, с което наложил единственото предвидено в закона наказание по този текст – “Глоба” в размер на 1500.00лв.

С решение от 30.09.2021 г. състав на Районен съд – Русе е отменил наказателното постановление, приемайки нарушението за маловажно. Според съда, жалбоподателят е следвало само да бъде предупреден устно, а не да му се налага наказание. „Санкцията в размер от 1500 лв. е прекалено завишена (макар и в единствено възможния по този текст от закона размер) и не може да изиграе в случая превантивна функция, а се явява самоцелно наложена без преценка на превеса на смекчаващите вината обстоятелства“ – пише още в мотивите на решението. Административният съд е счел, че обосновано, след правилна оценка на доказателствения материал по делото, Районен съд – Русе е приел случая за маловажен. Това е така, тъй като нарушението е първо такова за П. Н., липсват каквито и да било вредни последици, а освен това само в рамките на 3 дни след съставяне на акта водачът е представил всички необходими документи.  

Решението на Районен съд – Русе, с което е отменено наказателно постановление за налагане на глоба в размер на 1500 лв. на П. Н., вече е окончателно.

Сподели: