община сливо поле

Отпуснаха 8300 лева за обезпечаване на учебния процес в учебните заведения в Община Сливо поле

Общински съвет Сливо поле даде своето съгласие да бъдат осигурени необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в СУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Сливо поле през учебната 2018/2019 година в размер на 8294 лева, както следва:
– самостоятелна паралелка VI а клас с 15 ученици – недостиг 3 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2018 г. до 14.09.2019 г. – 1131 лева
– самостоятелна паралелка Х клас с 10 ученици – недостиг 8 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2018 г. до 14.09.2019 г. – 3016 лева
– самостоятелна паралелка ХІ клас с 15 ученици – недостиг 3 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2018 г. до 14.09.2019 г. – 1131 лева
– самостоятелна паралелка ХІI клас с 10 ученици – недостиг 8 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2018 г. до 14.09.2019 г. – 3016 лева

Осигурени са необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в ОУ „Иван Вазов” с.Голямо Враново през учебната 2018/2019 година в размер на 754 лева, както следва:
– самостоятелна паралелка IV клас с 15 ученици – недостиг 1 ученик
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2018 г. до 14.09.2019 г. – 377 лева
– самостоятелна паралелка VI клас със 17 ученици – недостиг 1 ученик
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2018 г. до 14.09.2019 г. – 377 лева

Дадено е съгласие да бъдат осигурени необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с.Ряхово през учебната 2018/2019 година в размер на 29029 лева, както следва:
– слята паралелка І – ІV клас с 10 ученици – недостиг 6 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2018 г. до 14.09.2019 г. – 6786 лева
– слята паралелка ІІ – ІII клас с 9 ученици – недостиг 7 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2018 г. до 14.09.2019 г. – 7917 лева
– слята паралелка V – VІ клас с 14 ученици – недостиг 4 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2018 г. до 14.09.2019 г. – 4524 лева
– самостоятелна паралелка VІІ клас с 5 ученици – недостиг 13 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2018 г. до 14.09.2019 г. – 9802 лева

Сподели: