Отчетен семинар-дискусия в Русенския университет за сътрудничеството с работодателите

Отчетен семинар-дискусия за сътрудничеството с работодателите организира Русенският университет на 18 ноември. Под мотото „Взаимодействието с работодателя – условие за повишаване качеството на обучението“ събитието се провежда за пета поредна година. Целта му е университетът да анализира ефективността на осъществените през година съвместни дейности с организациите, потребители на кадрите на висшето училище, както и да открои добрите практики на факултетите, филиалите и Центъра …

Код на новината : *120293.html

    

Сподели: