Ключови за Русе и региона въпроси постави кметът Пенчо Милков пред министри

Отчет на кмета на Община Русе за втората година от управлението през мандат 2019-2023 г. разгледа днес Общински съвет – Русе

Отчет на кмета на Община Русе за втората година от управлението през мандат 2019-2023 г. разгледа днес за сведение Общински съвет – Русе. По темата RuseInfo писа с представяне на много подробности от работата в отделните сектори.

На основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата и ежегодно представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

„На 11 ноември 2019 г. встъпих официално в длъжност кмет на Община Русе и с  настоящия отчет представям на Вашето внимание постигнатото в отделните направления през втората година от Програмата за управление на мандат 2019-2023 г.

През настоящия управленски мандат 2019-2023 г. кметският екип приоритетно работи за реализиране на приоритетите за утвърждаването на Русе като Северната столица на България и град – лидер в Дунавския регион.

Осъзнавайки, че постигнатото до момента дължим и на подкрепата на Общински съвет Русе, изразявам увереност, че ползотворното ни съвместно сътрудничество ще продължи и ще бъдем единни в името на просперитета на Община Русе и нейните жители“, каза кметът Пенчо Милков. Той представи лично основни акценти от отчета.

Сподели: