Бързо и безопасно получават хората от третата възраст пенсиите си в Голямо Враново

От днес започва изплащането на годишната финансова подкрепа за хранителни продукти

Време за прочитане: < 1 мин.

Със Закона за държавния бюджет на Република България е определено, че през 2021 г. гражданите в България, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв. включително, ще получат еднократно годишна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв. Помощта ще се изплаща чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане.

Средствата в Русенска област ще се изплащат от Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе въз основа на предоставена от Националният осигурителен институт информация за хората с пенсия в посочения диапазон и начина, по който тя им се изплаща – чрез пощенска станция в страната или по лична банкова сметка.

За получаването на годишната финансова подкрепа не е необходимо гражданите да подават заявления.

Изплащането в пощенските станции ще бъде в периода до 26-ти април включително. В същият период сумите ще бъдат преведени и по банковите сметки на пенсионерите.

В случай, че някой от гражданите не получи дължимите средства в пощенска станция, от която обикновено взима пенсията си, е необходимо да се обърне към Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе по местоживеене за уточняване на актуалния му адрес, за да може да бъде включен в списъците в следващ период.

Сподели:

Още новини от деня