В Борово ще почетат с панахида паметта на Васил Левски

От днес започва кампанията за заплащане на местни данъци и такси на територията на община Борово

Община Борово – „Местни данъци и такси” уведомява всички данъкоплатци, че от 16.01.2023 г. стартира кампанията за плащане на местни данъци и такса битови отпадъци за текущата 2023 година. Непроменени остават крайните срокове за  плащане на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври.

На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства в пълен размер до 30 април се прави отстъпка от 5%. 

Всички физически лица, включително еднолични търговци, които извършват патентна дейност на територията на общината,  следва да подадат патентна декларация по образец в срок до 31 януари. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността. Лицата, които до 31 януари са подали данъчната декларация и са платили пълния размер на патентния данък, могат да ползват 5 % отстъпка. Сроковете за плащане на данъка са до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври.

Банкова сметка и начин на плащане

Банкова сметка: BG73CECB97908470380600
Банков код: CECBBGSF
Банка: Централна кооперативна банка клон Русе-Борово

 код                Вид плащане
44 21 00 – ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
44 24 00 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 
44 23 00 – ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 
44 25 00 – ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ИМУЩЕСТВО
44 34 00 – ДРУГИ ДАНЪЦИ
44 22 00 – ДАНЪК НАСЛЕДСТВО
44 14 00 – ПАТЕНТЕН ДАНЪК И ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ
44 28 00 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
44 80 07 – АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
44 80 01 – ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Плащането на задължения може да се извършва:

– на каса по населени места в община Борово;

– чрез ПОС-терминално устройство в сграда на ЦАО гр. Борово

– на каса на Easypay в цялата страна;

– с пощенски запис;

– по банков път по сметка на Община Борово

Телефони: 08140/22-53 вътр.112/133
E-mail: mdt_borovo@borovo.org

Сподели: