От днес към услугите на Фаст Пей се добавя и инкасиране на задълженията за местни данъци и такси към Oбщина Ветово

От днес към услугите на Фаст Пей се добавя и инкасиране на задълженията за местни данъци и такси към Oбщина Ветово.

Плащането на данък сгради, МПС, такса смет и др. се извършва само с въвеждането на вашето ЕГН.

Благодарим за съдействието на Мехмед Мехмед – кмет на Oбщина Ветово!

Сподели: