От днес на уебсайта на Областна администрация – Русе е публикувано регионално проучване относно употребата на психоактивни вещества сред ученици между 5 и 11 клас в региона

От днес на уебсайта на Областна администрация – Русе е публикувано регионално проучване относно употребата на психоактивни вещества сред ученици между 5 и 11 клас в региона

От днес на уебсайта на Областна администрация – Русе е публикувано регионално проучване относно употребата на психоактивни вещества сред ученици между 5 и 11 клас в региона. То беше направено от Регионалната здравна инспекция в рамките на инициативата „Заедно да спасим децата и Русе от дрогата”, чийто идеен организатор е журналистът Румен Николаев, главен редактор на „Акцент.БГ“. Проучването бе представено преди по-малко от месец. Инициативата е подкрепена и от областния управител Данаил Ковачев.

Припомняме, че в проучването участваха над 5400 ученици и близо 4600 родители от Русенско. Данните сочат, че спрямо 2022 г. с 8% са се увеличили учениците в град Русе, които са чували за лица, които предлагат наркотици. За сериозността на проблема говори и, че 9.45% от участвалите в проучването или общо 421 ученици са посочили, че редовно са употребявали наркотични вещества през измината година. Спрямо анализа за 2022 г. през 2023 г. малко над 1% от учениците са посочили, че употребяват редовно марихуана. Независимо от този факт най-голям дял сред използваната от учениците дрога се пада на марихуаната – 32%. Употребата на амфетамини, екстази и опиати се увеличава. От всички анкетирани 8% или 377 ученици са заявили, че някога през живота си са ползвали наркотици. Половината от тях са пушили марихуана. С 3% се увеличават учениците в град Русе, които през 2023 г. употребяват редовно наркотични вещества. Сравнението е на база данни от 2022 г. Колкото до проблема с райския газ, 560 ученици или приблизително 12% от анкетираните са споделили, че са употребявали. 486 от тях са били в гимназиалния етап на образованието си. Останалите 74 са били между 5 и 7 клас. Всички подробности може да намерите в раздел „Администрация“ и секция „Годишни отчети“ на страницата на Областната управа: https://ruse.egov.bg/wps/portal/district-ruse/administration/annual-reports.

Важно е да се отбележи, че инициативата не е проект, не се финансира, и не е кампания, защото нейната цел е общественото внимание да бъде постоянно привлечено към превенцията и борбата с наркотиците и по този начин да се сведе до минимум употребата на дрога сред подрастващите.

Сподели: