От днес Община Ветово има нов партньор в лицето на ДЕЛТА ГАРД

От днес Община Ветово има нов партньор в лицето на ДЕЛТА ГАРД

От днес Община Ветово има нов партньор в лицето на ДЕЛТА ГАРД. Новият партньор ще оказва съдействие при осигуряване и опазване на обществения ред и посегателство от външни лица на общински обекти и сгради, съдействие по превенция срещу разпространението на наркотични и упойващи средства в близост до учебни заведения, както и охрана и контрол срещу формиране на нерегламентирани сметища в цялата община.

Сподели: