От днес работи информационен портал за въпроси и отговори по програми за европейско финансиране на иновативни проектни идеи от област Русе

От днес на електронната страница на Областна администрация Русе стартира информационен портал за въпроси и отговори по програми за европейско финансиране на иновативни проектни идеи от област Русе. Платформата е достъпна чрез клик върху банер „Иновации и нови технологии, въпроси и отговори“ в раздел „Актуално“.

Актуални въпроси по съответните отворени и/или предстоящи за отваряне процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ могат да бъдат отправяни на ел. поща innotech@ruse.bg, като същите следва да бъдат точно и ясно формулирани. Адекватен и коректен отговор ще се търси от страни в публичното пространство с опит в областта на проектите и програмите, най-вероятно Министерството на икономиката и Областен информационен център – Русе.

Порталът се създава в срок и в изпълнение на взето решение на заседание на Постоянната комисия в областта на индустрията и новите технологии. Амбицията е новосъздадената платформа да послужи като проводник между бизнес агентите – научните организации и съответните компетентни органи от по-високо ниво с оглед да се допринесе за по-добри нива на ефективност и ефикасност в работата на всички ангажирани страни.

Сподели:

Още новини от деня