От началото на годината с автоматизирани технически средства са констатирани 5 262 нарушения на ограничения за скоростта в Русенска област

Днес в Зала 1 на Областна администрация Русе под председателството на зам.-областния управител Айлян Карамехмедова се проведе редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.
Елица Петкова, секретар на комисията представи отчет за изпълнението на Плана за действие за 2013г. за изпълнение на Областна стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Русе 2012-2020г. Сред дейностите, които са осъществени са: Разработване и изпълнение на …

Код на новината : *120253.html

    

Сподели: