От общинската администрация са подготвени още 5 договора за продажба на жилища на класираните и настанени в тях наематели

Продължава изпълнението на Решение № 877 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 32/19.04.2022 г. в частта за продажба на жилищни имоти – частна общинска собственост. От общинската администрация са подготвени още 5 договора за продажба на жилища на класираните и настанени в тях наематели. Това става ясно от седмичния отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Икономика, международно сътрудничество и проекти“.

Сподели: