Без такса на Дунав мост 1, но само в посока Гюргево - Русе днес

От петък влизането в България е само с отрицателен PCR тест

От 29 януари до 30 април влизането в България през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт ще става само с отрицателен PCR тест, направен 72 часа по-рано. В документа, издаден от лаборатория, трябва да са записани имената на лицето съгласно документа за самоличност, с който пътува, данни за лабораторията, извършила изследването (име, адрес или други данни за контакт), дата, на която е извършено изследването, изписани на латиница метод (PCR) и отрицателен резултат (Negative).

Изключение се допуска за:

  • водачите на автобуси, извършващи международен превоз на пътници;
  • водачите на товарни автомобили, които извършват международен превоз на товари;
  • членовете на екипажите на плавателни съдове и на въздухоплавателните средства;
  • пограничните работници, независимо от тяхното гражданство;
  • лицата, които преминават транзитно през територията на Република България.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в страната и членовете на техните семейства, които не представят документа, се поставят под 10-дневна карантина.

Какви са другите промени, които се въвеждат в България:

От 1 февруари до 30 април в България няма да се разрешава вместо с маска, устата и носът да се покриват с шал или шлем. Защитните маски стават задължителни на закрити обществени места, както и при струпване на хора на откритите обществени пространства. Допустимо е да се носят еднократни или текстилни маски, като не е задължително предпазните средства да бъдат с по-високи клас на защита FFP2.

Изключение се допуска за клиентите на местата за хранене и питейните заведения, когатo посещенията в тях са разрешени, за спортуващите, за децата до 6-годишна възраст, както и за изказващите се по време на семинари, пресконференции и други подобни събития.

Големите ученици (след 5 клас) се връщат по график в училище от 4 февруари.

От 1 февруари се разрешават посещенията в кината, както и участието в занятия на творческото, танцовото и музикалното изкуство. Условието е да се използват до 30% от капацитета на помещенията и се спазва физическа дистанция. Фитнесите отварят от същата дата, но с 50% от капацитета на помещенията. Възобновяват работа и търговските центрове и моловете.

От 1 март се допускат посещенията в заведения за хранене и развлечения, с изключение на нощните клубове. Условието е заведенията да използват до 50% от капацитета си, а разстоянието между облегалките на столовете на две съседни маси да е поне 1.5 метра. Персоналът трябва да носи предпазни маски.

Сподели: