От понеделник започва кандидатстването за настаняване в социалните жилища на Община Русе

От понеделник започва кандидатстването за настаняване в социалните жилища на Община Русе

От понеделник /16 август/ започва приемането на заявления за настаняване в новоизградените социални жилища на Община Русе на ул. „Белмекен“ 31, кв. „Родина“ 3. В тях от средата на септември ще могат да живеят хора в риск от бедност и социално изключване, родители с деца, включително непълнолетни родители и многодетни семейства, бездомни или живеещи в лоши битови условия.

В рамките на проекта бе изградена 4-етажна сграда с два входа и 28 апартамента. Те са  едностайни /2 броя/, двустайни /20 броя/ и тристайни /6 броя/, в зависимост от това колко многобройно е домакинството, което ще ги обитава.

Услугата „Социални жилища“ има за цел да осигури подслон и нормални условия за живот на преференциални цени за уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението. Задължително условие е кандидатите да нямат собствено движимо или недвижимо имущество и доходът им за година назад да е по-нисък от минималния за страната. Гражданите, които ще бъдат одобрени, трябва да бъдат мотивирани да започнат работа или вече да работят на територията на Община Русе. Настанените потребители ще заплащат месечна такса в размер на 20 лв. на член на семейството, както и комуналните разходи, които са консумирали за съответния месец. Всички граждани, настанени в социалните жилища, трябва да спазват мерките за социално приобщаване, предвидени в договора за ползване на социалната услуга.

В срок от един месец след подаване на заявленията комисия решава кои кандидати са одобрени. Договорите с тях се сключват за една година и с възможност за увеличаване на периода, но не за повече от три години, считано от датата на първия договор.

        Кандидат-потребителите могат да бъдат консултирани и да подават своите документи на следните адреси:

•       в Социални жилища – гр. Русе, кв. „Родина“ 3,  ул. „Белмекен“ № 31 , ет.1, от 8:30- 17:00 часа и на телефон; 082 520 430 стационарен, 0886 220 430 мобилен;

•       в общинската администрация  – гр. Русе, ул. „Черно море“ №2, ет. 1, от от 8:30- 17:00 часа и на телефони 082 506 702, 082 506 732.

Сподели: