От Русе: Обявен е трети национален конкурс за рисунка с международно участие "Аз, ти, той - ние сме Европа"

От Русе: Обявен е трети национален конкурс за рисунка с международно участие „Аз, ти, той – ние сме Европа“

Обявен е трети национален конкурс за рисунка с международно участие „Аз, ти, той – ние сме Европа“. Той е организиран съвместно от Международно дружество “Елиас Канети“, Гьоте институт, Европа Директно Русе и Художествена галерия Русе

Право на участие имат деца и ученици до 18 – годишна възраст от всички видове образователни институции.

Конкурсът има за цел да стимулира творческите и естетическите умения.

Творбите да бъдат без паспарту, размер 35/50, до 3 броя на участник. Техниките и материалите са по избор.

Рисунките ще бъдат оценявани от професионално жури от художници.

Критерии за оценка:

• детска изразителност;

• композиционно изграждане;

• умение за предаване на идеи чрез използването на подходящи техники.

Възрастови групи:

• Първа възрастова група: до 7-годишна възраст;

• Втора възрастова група: 1. – 4. клас

• Трета възрастова група: 5. – 7. клас

• Четвърта възрастова група: 8. – 12. клас

На гърба на всяка творба да бъде изписано четливо:

• име, възраст/ клас;

• заглавие;

• учебно заведение/ образователна институция;

• ръководител, e-mail и телефон за връзка.

Организаторите присъждат три награди:

1. За оригинално представяне на тема

2. За креативно послание

3. За естетически постижения

Журито ще определи и награда за институция и отличие за ръководител/ преподавател.

Наградените творби ще бъдат експонирани в Художествена галерия- Русе, като по този начин се даде възможност на по –широк кръг от хора да се срещнат с детското творчество.

Краен срок за изпращане на творбите: 19 април 2024 г.

Лице за връзка: Георги Георгиев, тел: 0887167354 Изпратените творби не се връщат, а организаторите си запазват правото да ги популяризират.

Откриване на изложбата: 9 май 2024 г. 11 часа в Художествена галерия- Русе,

Всеки участник в изложбата ще получи сертификат за участие.

Адрес за получаване на творбите: Русе 7000, ул. Борисова 39, Художествена галерия- Русе.

Сподели: