Катя Петрова

От Русе: Предложиха нормативни промени за създаване на центрове от семеен тип с мерки за работа с деца с противообществени прояви

Предлагаме формулиране на нов вид услуга от типа на Център за настаняване от семеен тип, но със специфики във възпитателните и ограничителни мерки за деца с противообществено и девиантно поведение, съобщи днес началникът на отдел „Социални дейности“ в Община Русе Катя Петрова. Това стана след завършване на ежегодния мониторинг дейността на доставчиците на социални услуги на територията на Русенска област. Предложенията са систематизирани и изпратени в Националното сдружение на общините в Република България.

 

Сподели: