От Русе: Съкращаване времето за подбор на проектите ще предложи Комисията по европейски въпроси в НС

От Русе: Съкращаване времето за подбор на проектите ще предложи Комисията по европейски въпроси в НС

Областният управител на област Русе Галин Григоров заедно с председателят на Комисията по европейските въпроси и контрола на еврофондовете г-н Кристиан Вигенин и неговите заместници г-жа Ивелина Василева и г-н Петър Петров участваха в пресконференция с медиите във връзка с проведената вчера работна среща с бенефициентите по програмите, съфинансирани със средства от Европейския съюз на територията на региона относно актуалните въпроси, свързани с реализирането на проекти.
Г-н Вигенин подчерта, че Комисията работи в условията на широк консенсус между основните политически формации, представени в българския парламент и дейността е насочена към подобряване на условията за използване на европейските средства и облекчаване на процедурите, така че достъпа до еврфондовете да бъде улеснен и да бъде постигната по-голяма добавена стойност при реализацията на проекти, а не просто да се усвояват средства.
Също така той отбеляза, че това е първото работно посещение на Комисията по време на този мандат и то цели подобряване ефективността и контрола върху използването на средства от Европейския съюз, като се разговаря на място с хората, които работят по проекти и се изслушат техните забележки и предложения.
Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрола на еврофондовете отбеляза и, че след вчерашната среща ще бъдат представени конкретни инициативи и предложения пред съответните органи за облекчаване на някои процедури, съкращаване времето за подбор по проекти, както и ускоряване работата по изпълнението на отделните етапи на проектите, за да може средствата да достигнат по-бързо до бенефициентите и респективно да се постигне желания ефект.
Освен това по време на пресконференцията беше отбелязано, че областният управител и председателят на Комисията са провели разговори относно по-големите проекти, които предстои да бъдат реализирани в региона като изграждането на втори мост над р. Дунав при гр. Русе, автомагистралата между Русе и Велико Търново, както и завършването на „Хемус“ и свързването на двете магистрали. В тази връзка г-н Вигенин изказа категорична подкрепа и посочи, че през днешния ден ще проведе срещи в Букурещ, на които ще лобира за реализирането на споменатите проекти, а също ще настоява и през следващия програмен период средствата за България и Румъния да бъдат запазени, дори увеличени.
На пресконференцията присъстваха още народният представител от 19 МИР г-жа Светлана Ангелова и членовете на Комисията по европейските въпроси и контрола на еврофондовете г-жа Полина Христова и г-н Иван Иванов.

Сподели: